kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3458

Aperis la unua numero de La Kolombo de Paco. Legu, ĝuu, libere kaj aktive diskonigu ĝin al viaj amikoj en Esperantujo! Elŝutu senpage

revuoesperanto.org/kolombo_1


Betty Chatterjee havas anonceton en la Esperanta Kunfarejo kaj plu invitas partopreni en la kampanjo arigi Esperantistojn kiel pruntedonantoj per anonceto en Facebook:
“Alvoko NUR al tiuj, kiuj estas aŭ volus esti KONTRIBUANTOJ al la mikrokredita organizo KIVA.
Ni estas 65 esperantistaj pruntodonantoj kaj membroj de la la teamo Esperanto ĉe KIVA. Ĉu ni helpas esperantistajn pruntoprenantojn? La mallonga kaj honesta respondo estas NE. Ni apogas personojn, kiuj havas apogindajn projektojn. Ni mem ne elektas la kandidatojn, KIVA tion faras.
Do, se vi estas kontribuanto kaj vi pretas apogi nian teamon, jen nia ligilo: https://www.kiva.org/invitedto/esperanto/by/betty4078.
Kio estas la avantaĝo por Esperanto? Jen reklamilo modesta por nia lingvo:
photos.app.goo.gl/yiHSrPZA7TiAUfoj8.”


kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3291

Vikipedio: La Azia-Oceania Komisiono de UEA (KAOEM) konsistas el reprezentantoj de landaj asocioj en Azio kaj Oceanio aliĝintaj al Universala Esperanto-Asocio. Ĝi laboras por harmoniigi la kunlaboron de la regionaj landaj organizoj kaj agadas por semi kaj progresigi Esperanton en la landoj, kie la lingvo ankoraŭ ne aktivas kaj prosperas. KAOEM ankaŭ helpas efektivigi laborplanojn de UEA en Azio kaj Oceanio.
Oficialaj Projektoj de KAOEMeventaservo.org/o/KAOEMwww.facebook.com/groups/102299479924434


kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3230

Interesan kaj vigligan kontribuon por evitado de karbondioksido kaj aliaj enaerigoj donis peranto en la Esperanta Retradio: Bicikloj preferindas.

La retejo Stadtradeln.de estas ne nur en la germana, sed ankaŭ en la angla (city-cycling.org), franca (ville-en-selle.org), hispana (biciudad.online) kaj la portugala (www.pedalacidade.net). Tio ja estas jam iom.
Ĉu eble BEMI aŭ similaj biciklistaj grupoj emas internaciigi la proponon transiri de ŝoforado al biciklado en urboj?


kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3221
“Mono por ĉiuj.” myriadcoin.org/?lang=eo
“Ĉi tio estas projekto dungi esperantistojn el malriĉaj landoj por produkti esperantaĵojn interrete kaj samtempe disvastigi miriadon kiel universalan ĉifromonon de Esperantujo.” www.facebook.com/miriadmono
“Kiel partopreni la projekton de Miriado” aperu.net/miriado
Telegramgrupoj: “Miriado — komerco kaj diskutejo” kaj “Novaĵoj pri la projekto doni ĉifromonon al Esperantujo
“Kiel partopreni la projekton de Miriado” telegra.ph/Kiel-partopreni-la-projekton-de-Miriado-06–06


http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3090

Aleks K. skribis en Telegram: “Unesko unuafoje faras enketon per Esperanto — UEA alvokas ĉiujn esperantistojn partopreni.” en.unesco.org/futuresofeducation/top-3-challenges-and-purposes-education/Esperanto, vidu ankaŭ: uea.org/aktuale/komunikoj/2021/Unesko-unuafoje-faras-enketon-per-Esperanto-UEA-alvokas-cxiujn-esperantistojn-partopreni

La mondo estas pli kaj pli malsimpla, malcerta kaj difektebla. Ekzistas urĝa bezono repensi pri la rolo kaj celo de edukado.

Unesko lanĉis tutmondan debaton pri la estonto de edukado: kunparolado pri la temo, kiel scioj kaj lernado povas formi la estonton de la homaro kaj de la planedo.

Hodiaŭ ni volas ekscii vian vid-punkton pri la 3 ĉefaj defioj, kiujn la mondo alfrontos en la estonto. Kaj, pensante pri tio, kiuj devus esti la 3 ĉefaj celoj de edukado.

Ĉiu voĉo gravas kaj viaj respondoj al ĉi tiu 1-minuta esploro helpos Unesko-n starigi prioritatojn kaj pretigi ĝeneralan raporton pri la estonto de edukado.


kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3043

Retoso estas la nova evento de #TEJO, organizita de junuloj kaj por junuloj, kiu okazos inter la 2a kaj la 5a de aprilo. Ĝi donos al la homoj la eblon amuziĝi, lerni kaj renkontiĝi kun (novaj) amikoj en Esperantujo per interreto.

Aliĝu plej malfrue la 27an de marto por ne maltrafi gravajn programerojn!

Dum Retoso ankaŭ okazos la Internacia Reta Interfaka Simpozio (IRIS), kiu enhavos podiajn diskutojn pri diversaj fakoj, ekzemple fiziko, geosciencoj kaj antropologio.

retoso2021.tejo.orgretoso.telegramo.org


http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=2704

Ĉu vi malfeliĉas, ke iu verko ankoraŭ ne estas en Esperanto? Ĉu vi volas kleriĝi rapide pri la lingvo? Traduki, amiko, estas via laboro nun. Timoteo Rice, estrarano ĉe Esperanto USA, faris bonegan proponon kaj donas ses konsilojn kiel procedi.

Se vi volas legi pli pri tradukado konsultu Vikipedion sub ‘Traduko’ aŭ ‘Literatura tradukado’.

Retejo: Pri tradukado (esperanto-usa.org)

Frank Merla

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store