http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=4045

Telegram estas vaste uzata tujmesaĝilo. La ĉefa retejo por Esperantoparolantoj estas telegramo.org. En ĝi estas du listoj: grupoj kaj kanaloj.

En mia Esperanto-ligilaro estas parto kiu temas pri “ekhavi amikojn”. Tie estas multaj pliaj ligiloj, kiuj ne estas listigitaj en telegramo.org. Se vi konas pliajn grupojn/kanalojn kiuj aperu en mia listo, bonvolu sendi ilin al FraLi.

Nia samideano Sylivester Nyinyimbe, kulturisto de arbidoj, proksime de Bunda, Tanzanio, volas uzi la florojn sur liaj kampoj kaj en proksimeco por produkti mielon. Li bezonas subtenon (ĝis 1000 $) por la komencaj investoj. Vi povas subteni lin al la UEA-konto de AVE: avex-z

Se vi ne povas transpagi al UEA-konto au volas scii pli, bonvolu kontakti la sekretarion de AVE, Manfred{ĉe}Westermayer.de

La ret-adreso de Sylivester: sylivesternyinyimbe{ĉe}yahoo.com, legu pli www.verduloj.org/Sylivestre_arbarigo.pdf, koran dankon.

Okaze de la Zamenhof-festo, Akademianoj prezentos per Zoom konferencon pri diversaj temoj interesantaj kaj la Akademion kaj la ĝeneralan publikon, inaŭgurante novan kontakton inter nia Institucio kaj la Esperantistaro. Ĝi okazos:

Mardon, 14an de decembro, 13a — 14a20 UTC (14a — 15a20 laŭ mezeŭropa horo)

  • Probal Dasgupta: Ebloj kaj malebloj…

Nova asocio

La asocio celas: kolekti, arkivi, protekti, administri kaj fari alireblaj librojn, revuojn kaj aliajn dokumentojn en kaj pri Esperanto kaj planitaj lingvoj, en sia originala formo.
Tiu ĉi arkivo celas konservadon kiel heredaĵo, por nelimigita tempodaŭro. Legu pli: iespa.eu.
Subtenu: iespa.eu/index.php?ln=&pg=subteno

(Bv. plu disvastigi al retlistoj, unuopuloj, sociaj retoj…)

Saluton, karaj Esperanto-parolantoj,

kiel vi eble jam eksciis, Eŭropa Unio pripensas sian estontecon, kadre de estonteco-konferenco kiu daŭras ekde majo 2021 dum unu jaro. En la aktuala unua fazo de la pripensado civitanoj rajtas meti proponojn kaj subteni tiujn de aliaj.

Estas…

Peter Baláž:

Estimataj — eble iu inter vi interesiĝus (aŭ konus iun, kiu povus — tiam bv. plusendi la informon). Mi volus demandi pri unu eta EU-eko-projekto, kiun ni (E@I) planas venontjare realigi.

Temus pri “EkoKviz” (www.ekokviz.eu) — ĉijare ni lanĉis ĝin en la slovaka, por nia enlanda publiko. Ĝi…

http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3716

MONATO serĉas novan redaktoron por sia rubriko „Politiko”. Ĉu vi havas ĵurnalisman talenton, bone regas Esperanton kaj interesiĝas pri politiko? Tiam la posteno de redaktoro pri politiko en monde legata revuo estas eble io por vi! Bazajn detalojn pri la tasko vi povos legi en informpaĝo. Por pli da informoj aŭ por kandidatiĝi vi povas skribi al la ĉefredaktoro de MONATO: chefredaktoro{ĉe}monato.be

kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3709

Liu Xiaozhe:

Saluton el Ĉinio!

Mi verkis Esperantan kurson por Ĉinoj. 33 esperantistoj el 18 landoj voĉlegis en la kurso.

Mi reverkas la kurson. Mi esperas, ke esperantistoj el 25 landoj povos voĉlegi por la nova kurso.

Ĉu vi havas tempon legi iom da enhavo de la libro?

Mi aperigos fotojn kaj naciajn flagojn de la voĉlegantoj en la kurso.

Mia reta adreso estas ankaw{ĉe}sina.com. Tiuj, kiuj volas voĉlegi, povus skribi al mi, por ke mi povas sendi al vi la tekston.

Esplorista grupo, gvidata de Mireille Grosjean, lanĉis enketon cele al esploro de la stilo kaj esprimoj en Esperanto en priskribo de iu realaĵo.

La esploristoj deziras vidi, kiom grandaj estas la diferencoj en la priskriboj, kiom influas la stilon la origino de la priskribinto.
Ni petas vin vidi la tri, sube publikigitajn, ilustraĵojn kaj elekti unu el la tri bildoj. Bonvolu priskribi tion, kio okazas sur la bildo. Uzu maksimume cent vortojn.
Vian tekston kun familia nomo, persona nomo kaj loĝlando (aŭ/kaj regiono) sendu ĝin al la adreso mirejo.mireille{ĉe}gmail.com.

Ni kore antaŭdankas vin pro via valora kontribuo.

Nome de eta grupo de esploristoj: Mireille Grosjean

Frank Merla

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store