http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3090

Aleks K. skribis en Telegram: “Unesko unuafoje faras enketon per Esperanto — UEA alvokas ĉiujn esperantistojn partopreni.” en.unesco.org/futuresofeducation/top-3-challenges-and-purposes-education/Esperanto, vidu ankaŭ: uea.org/aktuale/komunikoj/2021/Unesko-unuafoje-faras-enketon-per-Esperanto-UEA-alvokas-cxiujn-esperantistojn-partopreni

La mondo estas pli kaj pli malsimpla, malcerta kaj difektebla. Ekzistas urĝa bezono repensi pri la rolo kaj celo de edukado.

Unesko lanĉis tutmondan debaton pri la estonto de edukado: kunparolado pri la temo, kiel scioj kaj lernado povas formi la estonton de la homaro kaj de la planedo.

Hodiaŭ ni volas ekscii vian vid-punkton pri la 3 ĉefaj defioj, kiujn la mondo alfrontos en la estonto. Kaj, pensante pri tio, kiuj devus esti la 3 ĉefaj celoj de edukado.

Ĉiu voĉo gravas kaj viaj respondoj al ĉi tiu 1-minuta esploro helpos Unesko-n starigi prioritatojn kaj pretigi ĝeneralan raporton pri la estonto de edukado.


kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=3043

Retoso estas la nova evento de #TEJO, organizita de junuloj kaj por junuloj, kiu okazos inter la 2a kaj la 5a de aprilo. Ĝi donos al la homoj la eblon amuziĝi, lerni kaj renkontiĝi kun (novaj) amikoj en Esperantujo per interreto.

Aliĝu plej malfrue la 27an de marto por ne maltrafi gravajn programerojn!

Dum Retoso ankaŭ okazos la Internacia Reta Interfaka Simpozio (IRIS), kiu enhavos podiajn diskutojn pri diversaj fakoj, ekzemple fiziko, geosciencoj kaj antropologio.

retoso2021.tejo.orgretoso.telegramo.org


Bonvolu sendi al renato{ĉe}esperanto.org la tradukon al via nacia lingvo de la slogano “Per la uzo de la internacia lingvo Esperanto oni respektas la lingvan kaj kulturan diversecon de ĉiu homo”. http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=2869


http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=2857

Esperanto por UN: Mesaĝo okaze de la Internacia Tago de Edukado, 24 januaro 2021

www.esperantoporun.org/dokumentoj/dokumentoj-de-uea/mesago-okaze-de-la-internacia-tago-de-edukado-24-januaro-2021/

La disvastigo de la lasta komuniko pri la Tago de Edukado venigis al la atento la bezonon pri volontulaj tradukantoj de tiuj komunikoj al la oficialaj lingvoj de UN: araba, ĉina, angla, franca, rusa kaj hispana.
Se troviĝas volontuloj por tio, ili bonvolu skribi al renato{ĉe}esperanto.org. Ankaŭ tradukantoj al aliaj lingvoj estas bezonataj. La tradukoj estos afiŝitaj en la paĝaro de la oficejo de UEA ĉe UN.

Ili estu ankaŭ diskonigataj de la landaj asocioj al sialandaj ĵurnalistoj kaj landaj asocioj por UN aŭ Unesko. Kiuj landoj havas sistemon por informi la landajn komunikilojn? Mi scias pri la itala landa asocio kaj pri la brita. Kiu alia faras tion? Ankaŭ tion bonvolu diri al renato{ĉe}esperanto.org.

Dankon. Ni provu fosi nian sulkon.

Amike

Renato


http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=2704

Ĉu vi malfeliĉas, ke iu verko ankoraŭ ne estas en Esperanto? Ĉu vi volas kleriĝi rapide pri la lingvo? Traduki, amiko, estas via laboro nun. Timoteo Rice, estrarano ĉe Esperanto USA, faris bonegan proponon kaj donas ses konsilojn kiel procedi.

Se vi volas legi pli pri tradukado konsultu Vikipedion sub ‘Traduko’ aŭ ‘Literatura tradukado’.

Retejo: Pri tradukado (esperanto-usa.org)


Volontuloj estu membroj de Esperanto-USA. Neniuj specifaj kapabloj estas necesaj. Ne ĉiuj volontuloj devas estas fluaj parolantoj de Esperanto.

Vakaj postenoj: esperanto-usa.org/eusa/volunteer/eo

http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=2702


Herman komplete renovigis sian anonceton de 2020–04–13 “Esperanto estas ankaŭ identigilo kaj arta perilo” http://kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=1441


kunfarejo.frali.bplaced.net/?p=2004

Interesaj aktivaĵoj en kiuj esperantistoj kaj Esperanto-asocioj ankaŭ povas partopreni kaj engaĝiĝi estas la Monda Tago de Akvo (22-a de Marto) kaj la Monda Tago de Necesujo (19-a de Novembro), kies celoj estas videbligi la gravecon de tiuj temoj. Libro de pli ol 100 paĝoj estas senpage alirebla (PDF) per jena adreso: www.esperantoporun.org/wp-content/uploads/Gvidilo-al-la-17-celoj-por-dauripova-evoluigo-de-UN.pdf

Frank Merla

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store